เครื่องแยกโปรตีนออกจากน้ำ

 

PROTEIN SKIMMER  เครื่องแยกโปรตีนออกจากน้ำ

ถังโปรตีนสกิมเมอร์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ

ส่วนตัวสกิมเมอร์ เป็นจุดที่น้ำปะทะกับฟองอากาศ

ส่วนแยกโฟม เป็นพื้นที่ที่มีไว้ให้ฟองอากาศที่ดักอนุภาคของเสียยกตัวขึ้นออกจากน้ำ

ส่วนดักของเสีย คือ ถ้วยที่อยู่ยอดสุดจากส่วนแยกโฟม

เนื่องจากสารอินทรีย์ที่ละลายในน้ำ มีขนาดเล็กมากจำเป็นต้องใช้ฟองอากาศที่เป็นฝอยสัมผัสกับน้ำ โดยประจุไฟฟ้าของฟองอากาศจะจับกับขั้วของสารอินทรีย์ที่ไม่ชอบน้ำ ทำให้เกิดการแยกตัวของของแข็งขนาดเล็กมากๆ ออกจากของเหลวในที่สุด

       

 

 

 

 

Visitors: 8,164